Элсэлтийн зар

Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн их сургуулийн 2022- 2023 оны бакалаврын хөтөлбөрийн элсэлтийн зар

2022.06.20

​​Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургуулийн Инженерийн бэлтгэл хөтөлбөр (ИБХ) болон Бакалаврын хөтөлбөрүүдэд элсэх хүсэлтийг тодорхой заасан хугацаанд оюутан элсүүлэх журмын дагуу хүлээн авдаг.