Дотоодын Цахим Худалдаа, асуудал шийдэл, ололт амжилтын талаар хийгдэх энэхүү арга хэмжээнд цахим худалдааны Эко системийг бүрдүүлэгч компаниудын төлөөлөл өөрсдийн туршлага мэдлэг, мэдээллээ хуваалцан сонирхолтой илтгэл тавигдах ажээ. Мөн энэ үеэр экспертүүдийн хэлэлцүүлэг өрнөж, сонирхсон асуултуудад хариулах аж.

Хэзээ: 2017.12.07нд 08:00 цагт
Хаана:
Ancore Conference & Event Venue

Бүртгэлтэй Холбоотой асуудлаар : 99038296


Хамтран ажиллах асуудлаар : 99053494 , 88092225


http://ecommerceub.com/