Сургалтын төв

Сондор хилэн төвийн сургалтууд 7 сарын 6-нд эхэлнэ ...

2020.06.30

Энэ ангид дундын дээд шат болон гүнзгий шатны түвшинг эзэмшүүлэх бөгөөд орчуулгын хичээлийг Америк, Англи, Монгол гурван улсын хэл, соёл, түүх, ёс заншил, засаглал, боловсрол гм сэдвүүдийг харьцуулан орчуулж мэдээлэл, мэдлэг, чадвар, дадлыг танд олгох болно.

"Сондор хилэн" төвийн намрын сургалт 10 сарын 1 эхэлнэ.

2018.09.19

Намрын сургалтуудад үндсэн ангиуд болох БҮТЭН ӨДРИЙН ЭРЧИМЖҮҮЛСЭН АНГИ, БҮТЭН ӨДРИЙН ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН АНГИ, ЭРТЭЧ ХҮМҮҮСТ ЗОРИУЛСАН ӨГЛӨӨНИЙ АНГИ, ОРОЙН ЦАГИЙН АНГИУДААС ГАДНА ХҮҮХДҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ЦАГИЙН АНГИУДДАА элсэлт авч эхэллээ.

УДИРДЛАГЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ МАНЛАЙЛЛЫН СУРГАЛТ

2018.08.23

Компанийн захирал та манлайллын ур чадварын өнөөгийн түвшингээ тодорхойлж, хувь хүний манлайлах ур чадвараа ахиулахад суралцана. Мөн байгууллага, хамт олон, багийг хэрхэн үр дүнтэй удирдахад суралцахын зэрэгцээ ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг сайжруулахад хэрэглэдэг практик, арга техникүүдийг эзэмшинэ.

"Сондор хилэн" төвийн хүүхдийн анхан шатны сургалт 7 сарын 30-нд эхэлнэ

2018.07.17

Энэ анги нь БАГА НАСНЫ хүүхдүүдийн сэтгэхүйн онцлогт тохируулсан ДУУ, ШҮЛЭГ, ХӨГЖӨӨНТ ТОГЛООМЫН аргаар Англи хэлний 26 үсэг болон СЭДЭВЧИЛСЭН ҮГ ХЭЛЛЭГҮҮДИЙГ ЗААЖ анхан шатны хэмжээнд ярьж сургана.