Golden Gate Academy

Элсэлтийн зар


Танилцуулга

Сургуулийн товч танилцуулга “АЛТАН БОСГО АКАДЕМИ”
Олон улсын сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч сургууль нь:


Дунд сургууль - Их сургуулийн сургалтын залгамж холбоотой байх зарчмыг хэрэгжүүлэх үүднээс Монгол улсын ерөнхий боловсролын хөтөлбөрийг дэлхийд тэргүүлэгч их дээд, дунд боловсролын хөтөлбөртэй хослуулан хэрэгжүүлэн мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, мэдлэг чадвар бүхий чадамжтай суралцагчдыг бэлтгэх, гадаад хэл байгалийн ухааны гүнгийрүүлсэн сургалттай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Их сургуулийн сургалтын залгамж холбоотой байх зарчмыг хэрэгжүүлэх үүднээс Монгол улсын ерөнхий боловсролын хөтөлбөрийг дэлхийд тэргүүлэгч их дээд, дунд боловсролын хөтөлбөртэй хослуулан хэрэгжүүлэн мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, мэдлэг чадвар бүхий чадамжтай суралцагчдыг бэлтгэх, гадаад хэл байгалийн ухааны гүнгийрүүлсэн сургалттай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.