Golden compass english studio

Элсэлтийн зар


Хөтөлбөрүүд

Сургалтын хөтөлбөр

 1. Сургалтын төрөл:
  1. Академик Англи хэл / IELTS /
  3,5 сарын хугацаатай нийт 200 цагийн сургалттай

IELTS-ийн шалгалтанд бэлтгэх сургалт нь тус шалгалтанд хэрхэн өндөр оноо авах тал дээр техник, стратеги заадаг бөгөөд дараах чадварууд дээр нарийвчлан ажилладаг. Үүнд:

 • Яриа

  • Сонсгол

  • Уншлага

  • Бичиг

Долоо хоног бүрийн нэг өдөр IELTS-ийн жишиг тест авдаг. Ингэснээр оюутнууд хичээл дээр сурсан зүйлээ практик дээр ашиглах, өөрийн гаргаж буй түгээмэл алдааг олж засах, IELTS-ийн тестийн бүтэц болон асуултууд, даалгаваруудыг маш сайн мэддэг болох зэрэг ач холбогдолтой юм.

 1. Академик Англи хэл / TOEFL /

3 сарын хугацаатай нийт 150 цагийн сургалттай

TOEFL-ийн шалгалтанд бэлтгэх сургалт нь тус шалгалтанд хэрхэн өндөр оноо авах тал дээр техник, стратеги заадаг бөгөөд дараах чадварууд дээр нарийвчлан ажилладаг. Үүнд:

  • Яриа

  • Сонсгол

  • Уншлага

  • Бичиг

 1. General English 
  -Beginner 
  -Elementary
  -Pre-Intermediate
  -Intermediate
  -Upper-Intermediate
  -Advanced хүртэл нийт 6 түвшиний сургалт
  Үргэлжлэх хугацаа 4 долоо хоног

Түвшин ахиулах сургалт нь дүрэм заахаас гадна 4-н ур чадвар буюу Сонсох, Унших, Бичих болон Ярих чадварыг хөгжүүлнэ.

 1. VIP сургалт

2 сарын хугацаатай нийт 100 цагийн сургалттай

Энэхүү сургалт нь 3,5 сарын хугацаатай IELTS болон TOEFL-ийн сургалтыг 1.5 сарын хугацаанд ганцаарчилсан байдлаар заана.

 1. Вакум сургалт

Манай вакум сургалт нь танхимийн болоод зуслангийн гэсэн 2 төрөлтэй байгаа. Танхимийн вакум сургалт нь хагас сайн болон бүтэн сайнд хичээллэхээр байгаа ба бусад сургалтыг бодвол уртасгасан цагаар буюу өдрийн 10 цагийн хичээл ордог. Харин зуслангийн сургалт маань 21 хоногийн хугацаатай эрчимжүүлсэн сургалт байгаа.

 1. Хүүхдийн Англи хэлний хөтөлбөр

/тусгай хөгжөөнт тоглоомын аргыг гол болгож ойлгох чадварыг хөгжүүлдэг/

 1. Бизнес Англи хэл болон байгууллагын сургалт

Байгууллагын сургалт нь бүлгээр авдаг зорилтот сургалт учраас 1 сараар үргэлжлэх боломжгүй харин 1.5-2 сараар үргэлжлэх боломжтой. Хамрагдах хүний тоо 30-60 суралцагч байх ба нэг ангид сурах суралцагчийн тоон дээр хязгаар байхгүй. Жишээ нь анхан шатны суралцагч нарын анги бүрдэлт нь 5-10 байж болно. Хэдийгээр манай сургалтын төвийн анги дүүргэлт 10-15 суралцагч байдаг ч байгууллагын сургалт авч байгаа тохиолдолд нэг ангидаа 5-10 байж болно энэ тохиолдолд төлбөрийн өөрчлөлт, нэмэгдэл авахгүй ээ. Мөн гадаад багш хичээл зааж байгаа үед нэмэгдэл төлбөр ногдуулахгүй.  Иймд бид та бүхэнд доорхи байдлаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг сургалтын онцлогтой хавсарган явуулж байна. Та сонирхсон мэдээллээ цахим хэлбэрээр болон манай сургалтын төв дээр биечилэн ирж лавлаж болно. Манай хамт олон та бүхэнд дуртайяа туслахад бэлэн. 

Танилцуулга

Манай байгуулага нь 2015 оны 6-р сарын 02-ны өдөр үүсгэн байгуулагдаж Англи хэлний сургалт, хүмүүнлэгийн ажил, олон улсын харилцааны чиглэлээр үйл ажиллагаагаа идэвхитэй явуулсаар ирсэн. Нийт үндсэн 6 ажилтантай цагийн 5 ажилтантай. Дээрхи гурван чиглэлээс Англи хэлний заах арга зүйг шинэчлэх тэр дундаа хэлний хэрэглээг богино хугацаанд эрчимтэйгээр явуулах олон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаагаас IELTS, TOEFL-ийн шалгалтыг тухайн хүний онцлог, нас, эрэлт хэрэгцээнд тааруулан амжилттайгаар явуулах хөтөлбөр маань нийт Англи хэл сонирхон судалж байгаа, цаашид гүнзгийрүүлэн судалж байгаа судлаач оюутнуудын дунд тун амжилттай явагдаж бодит үр дүнд хүрээд байна. Үүнд, ойролцоогоор нийт 1000 гаруй оюутан суралцагчийг сургаснаас 80-аас дээш хувь нь тэтгэлэгийн сургалтанд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц оноог авч гадаад дотоодын их сургуульд сонгогдон суралцаж байна. Гагцхүү хэлний хичээл заахаас гадна суралцагчийг идэвхижүүлэх сэргээх хөтөлбөр аянг тогтмол явуулдаг. Тухайлбал, хамтран ажиллагч байгууллага дээр очиж танилцах, сурсан хэлний чадвараараа орчуулга хийх, нийгмийн залуу манлайлагч, идэвхитэн зүтгэлтэнг урьж яриа хийлгэх, эх орондоо эргэж ирж хувь нэмрээ оруулах гэх мэт аянг явуулсар ирсэн. Манайд суралцаж төгссөн оюутануудын дийлэнхи нь Австрали, Америк, Канад, Япон гэх мэтийн өндөр хөгжилтэй оронд суралцаж байна. Бид нийгэмд хүлээх үүргээ бодитоор биелүүлэх зорилгоор сайн дурын ялангуяа эргэх холбоотой аянг явуулсаар ирсэн. Үүнд Лантуун дохио төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллаж боловсон хүчинг нь хэлний мэдлэгийн хүрээнд дадлагажуулах, харъяа нутаг дэвсгэрийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийг сурган цаашид ажлын байраар хангах, байгаль орчиноо хоггүй болгох гэх мэт ажлыг амжилттай хийсээр ирсэн. Ажиллах боловсон хүчний хувьд Тесолын зэрэгтэй багш 2, мөн кембрижийн шалгагч багшийн эрхтэй багш 1, гадаадад Англи хэлний заах арга, стандарын зэргээ ахиулсан багш 1, мэргэжлийн гадаад багш нар ажиллаж байна. Бидний онцлог бол 3 сар тутам хичээлийн хөтөлбөрөө шинэчилж, бодит практикийг суурь болгон ажиллаж байна. Бидний зорилго бол хэлийг орчинд их мөнгө зарцуулалгүйгээр эх орондоо найдвартай, баталгаатай арга техникийг үндэслэн хурдан хугацаанд сурах мөн Монгол хүний оюуны чадамжийг үнэлэх, дотоодын эдийн засгийг тогтвортой байлгахад гадагшаа явж сурахад зарцуулж буй мөнгөний урсгалыг зогсоож дотооддоо нийлүүлэхэд оршино.