“Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдын улсын шалгалтын хуваарь гарчээ. Төгсөх 12 дугаар ангийн сурагчид 6 сарын -13 математик, 6 сарын -14 монгол хэл, 6 сарын -15 сонгох шалгалт, 6 сарын 16 гадаад хэлний  шалгалтуудыг  тус тус өгөх бол, 9-р ангийн сурагчид 6 сарын -13 монгол хэл, 6 сарын 14 математик, 6 сарын 16 сонгох шалгалт, 6 сарын 17 гадаад хэлний шалгалтуудыг тус тус авна. Харин 5 дугаар 6 сарын 6 монгол хэл, 6 сарын 8 математик, 6 сарын 10 хүн ба байгаль хичээлүүдээр тус тус улсын шалгалт.