Төгсөгчдийн хуваарь сонголтыг 2022.06.28-2022.07.08-ны хооронд зохион байгуулж байна

2022.07.01

2022-2023 оны хичээлийн жилийн Монголын их, дээд сургуулийн консорциумийн хуваарь сонгуулах үйл ажиллагаа цахим хэлбэрээр 6 дугаар сарын 28-наас 7 дугаар сарын 8-ны хооронд зохион байгуулагдаж байна.