ЦАСАН ГОО ЦЭЦЭРЛЭГ

Элсэлтийн зар


Танилцуулга

Сургалтын давуу тал:

- Хотын төвөөс 18 км цэвэр агаарт байрладаг

- Тав тухтай саруул орчин

- Мэргэжлийн багш нар, эмч, тогооч

- Эрүүл хүнс, зөв хоололт 

- Анги дүүргэлт 15 - 20 хүүхэд

- Бүрэн камержуулсан хяналт, үндсэн сургалтаас гадна бүжиг IQ хөгжүүлэх шатар даамны нэмэлт  хичээл