МИНИЙ ГЭР МОНТЕССОРИ ЦЭЦЭРЛЭГ

Элсэлтийн зар


Танилцуулга

Сургалтын хөтөлбөр

Амьдрах арга ухаан: Өөртөө үйлчлэх эрүүл ахуй, дадал хэвшил

Мэдрэхүй: Танин мэдэхүй, математик, юмсын шинж чанар, бүтэц

Соёл: Дүрслэх урлаг хөгжим, газарзүй, түүх, шинжлэх ухаан 

Хэл яриа: Хүрээлэн буй орчны талаар мэдлэг, ярих бичих, унших

Математик: Хэлбэр дүрс орон зай цаг хугацаа тоо тоолол