Шихихутуг их сургууль

Элсэлтийн зар

2020-6-07
Бакалаврын зэрэг олгох өдрийн элсэгчдийн цахим бүртгэл
2018-6-07
Эрх зүйн дагнасан хөтөлбөртэй  Шихихутуг Их Сургуульд та бүхнийг элсэн суралцахыг урьж байна.

Танилцуулга

Шихихутуг Их сургууль нь 1991 онд байгуулагдсан. Монгол Улсын хувийн хэвшлийн ууган сургуулиудын нэг.  1991 оноос эрх зүйн, 2002 оноос эрх зүйн магистр, 2004 оноос бизнесийн эрх зүйн, 2017 оноос докторын сургалтын хөтөлбөрийг тус тус хэрэгжүүлж байна. Тус сургууль нь 2001 онд Дээд боловсролын байгууллагын анхан шатны, 2006 онд ахисан түвшний, 2018 онд БМИҮЗ, ХБНГУ-ын ASIIN байгууллагатай хамтарсан ижилсэх түншлэлийн хүрээнд 3 дахь шатны,  2011 онд Эрх зүйн сургалтын хөтөлбөр, 2014 онд Бизнесийн эрх зүйн сургалтын хөтөлбөрийг тус тус магадлан итгэмжлүүлсэн.