×

2019-2020 оны хичээлийн жилийн 3-р улиралд УОК-ын шийдвэрээр сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг зогсоосны дагуу “Оюунлаг” сургуулийн мэргэжлийн багш нар I-XI ангийн сурагчдадаа зориулан хөтөлбөр төлөвлөгөө, хуваарь гарган теле хичээл, гэрийн даалгаврыг цахимаар долоон 7 хоногийн туршид хүргэж байна. Нийт багш, эцэг эх, сурагчдын сургалтын явц дахь цахим орчныг сайжруулах зорилгоор сургуулийн үндсэн программыг дахин шинэчилж хөгжүүлэн ажиллаж байгаа билээ.
3-р улиралд сурагч бүр тогтмол цахимаар хичээлээ үзэж, даалгавраа илгээн, мэргэжлийн багш нартай цахимаар холбогдож зөвлөгөө мэдээлэл авах хэлбэрээр явагдлаа. Тус улиралд цахимаар үзэж судалсан нийт теле хичээлүүдийн агуулгын хүрээнд 4-р сарын 2-5-ны ѳдрүүдэд дараах хуваарийн дагуу онлайн шалгалтыг авна.
Жич: Шалгалтын ѳмнѳх ѳдрүүдэд мэргэжлийн багш нар цахимаар сурагчдад давтлага хичээлүүдийг орно. 3-р сарын 30-аас 4-р сарын 5-ны ѳдрүүдэд зѳвхѳн Хятад хэлний теле хичээлүүд болон даалгаврууд тавигдана. Бусад хичээлийн теле хичээлүүд болон даалгаврууд 4-р сарын 6-ны ѳдрѳѳс эхлэн сургуулийн цахим хуудсанд тавигдана.

75755050
БЗД,18 дугаар хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө- 43/3
oyunlag.edu.mn@gmail.com