TALK TALK ENGLISH

Элсэлтийн зар


Танилцуулга

 

СУРГАЛТУУД

Манай сургалтын төв нь Насанд хүрэгчдийн, Хүүхдийн / 11 – 16 нас / ангиуд , Байгууллагын болон Ганцаарчилсан сургалтуудтай. Мөн бид Бямба гараг бүр Бизнесийн Англи хэлний сургалтыг явуулдаг.

 

МАНАЙ ДАВУУ ТАЛУУД

• Унаган Англи хэлтэй, мэргэжлийн багш нартай
• Анги дүүргэлт цомхон / 6 – 12 суралцагчтай /
• Энгийн маш ойлгомжтой сургалтын материалтай, Цагийн сонголттой

СУРГАЛТЫН АРГА

Cонсох болон ярих чадварыг тань сайжруулахад түлхүү анхааран, системтэйгээр таны дүрмийн чадварыг давхар сайжруулахад тусална. Багш-суралцагчдын хоорондын англиар харилцах харилцааг маш өндөр түвшинд байлгадаг.

ШИНЭ АНГИ

Шинэ ангийн мэдээллийг та манай вэб сайтаас авч болно. Шинээр эхлэж буй ангийн мэдээллийг вэб сайтдаа тогтмолбайршуулдаг боллоо.

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Та бүхнийг манай түвшин бүрт үзэх сургалтын хөтөлбөр, сэдэв, дүрэмтэй нэг бүрчлэн танилцахыг хүсч байна.

БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТ

Бид байгууллагын групп сургалтыг өөрийн хичээлийн байранд болон байгуулага дээр очиж зохион байгуулдаг. Мөн байгууллагын ажилчдад манай сургалтын төв дээр явагддаг энгийн ангиудад суралцах боломжийг олгодог.

 

НОМНYYД

Talk Talk English төв нь англи хэл сурч буй суралцагчдын уншлага болон ойлгоцын чадварыг сайжруулах зорилгоор шатлал тус бүрийн уншлагын номыг хэвлэн гаргаж байгаа бөгөөд цахим хэлбэрээр болон Улаанбаатар хотод худалдаалагдаж

ОНЛАЙН СУРГАЛТЫН СИСТЕМ

Та бүгдийг орчин үеийн дэвшилтэт сургалтын технологийг ашиглан мянга мянган Англи үгсийг өөрийн болгон эзэмших боломжийг санал болгож байна. Онлайнаар суралцах энэхүү бүх боломж нь төлбөргүй.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Бид үндэсний болон олон улсын мэдээ, мэдээллийг англи хэл дээр 7 хоног бүр нийтлэн гаргаж байна.

ОНЛАЙНААР ҮГСИЙН САНГАА НЭМЭГДҮҮЛЭХ

Ухаалагаар үгсийн сангаа сайжруулах арга. Та одоо манай дэвшилтэт cургалтын технологийг ашиглан Англи хэлнийхээ үгсийн санг сайжруулах болoмжтой боллоо. www.talktalkenglish.com

 

QUICK READS

Talk Talk English төв нь Hippo Books холбоотой 2 долоо хоног тутам нэг удаа бүр богино хэмжээний өгүүллэгийг хэвлэн гаргаж байгаа. Та өгүүллэгүүдийг Epub, Mobi, PDF хэлбэрүүдээр манай вэб сайтаас үнэгүй татаж авч болно.

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААТАЙ СУРГУУЛИУД

Talk Talk English сургалтын төв нь Олон улсад үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн англи хэлний сургалтын төвүүдтэй хамтарч ажиллах, түншлэл байгуулах төслийг хэрэгжүүлж байгаа.