Эрдмийн ач сургууль

Элсэлтийн зар


Танилцуулга

Манай сургууль программчлал, математик, англи хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай ба бага ангид баяжуулсан нэмэлт хөтөлбөрөөр тусгай сургалт явуулж, сурагч нэг бүртэй ганцаарчлан ажилладгаараа онцлогтой.