ГЭГЭЭ БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ

Элсэлтийн зар


Танилцуулга

Хятад хэл болон аливаа эрдэм мэдлэгийг сурах өндөр мэдлэг чадвар эзэмшсэн орчуулагч, судлаач бэлтгэдэг Монгол улсын тэргүүний боловсролын байгууллага байна.