Eduworld center

Элсэлтийн зар


Танилцуулга

Eduworld Боловсролын төв нь чанартай боловсрол эзэмших, гадаадад сурах хүсэл эрмэлзэлтэй оюутан залууст мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх зорилгоор 2011 онд байгуулагдсан бөгөөд олон улсад зарлагдсан тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдэд оюутан залуусыг хамруулж, санхүүгийн дэмжлэг авахад туслалцаа үзүүлдэг байгууллага юм. 

  • АНУ, Австрали, Англи, БНХАУ гэх мэт дэлхийн хөгжингүй оронд тэтгэлгээр суралцмаар байна уу? 
  • Тэтгэлгийн материалаа хэрхэн бэлдэхээ мэдэхгүй байна уу?
  • Тэтгэлгийн эссэгээ бичихэд туслалцаа хэрэгтэй байна уу?
  • Тэтгэлэгт хүсэлт гаргалаа ч тэнцэх эсэхдээ эргэлзэж байна уу?
  • Тэтгэлгээр суралцахыг хүссэн ч хэлний онооны шаардлагыг хангахгүй байна уу?