Санхүү Менежментийн Академи

Элсэлтийн зар


Танилцуулга

АКДЕМИЙН ДАВУУ ТАЛ:
1.Оюутан бүрийг автобусны билетээр хангана./Үнэ төлбөргүй
2.Жолооны курст үнэ төлбөргүй суралцана.
3.Оюутануудад зориулж нэмэлтээр англи хэл, Компьютерийн сургалтууд ахисан түвшинд үнэ төлбөргүй хичээллэнэ.
4.Оюутанд зориулсан хичээлийн тохилог анги танхимтай
5.Хичээлийн бус цагаар цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх спорт заалийг академийн зүгээс хангаж өгнө.
6.Оюутан бүр бие бялдараа хөгжүүлэх зорилгоор фитнес клубд хичээллэх боломжтой
7. Оюутанд зориулсан номын сантай
8. Төгсөгчдийг ажлын байранд зуучилна.
9.Төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй
10.Хичээлийн бус цагаар цагийн ажлын байраар хангана.
11.Илтгэх урлаг, манлайлал, багын сургалт, Хувь хүний төлөвшил ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалтуудад хамрагдана
12.Монголын томоохон аж ахуй нэгж байгууллагуудад дадлагжиж, бизнес аялал хөтөлбөрт хамрагдана.
13.Хичээлийн гадуурах оюутан хөгжлийн өдөрлөг
Урлаг, спортын наадмууд тус тус зохион байгуулагдана
14. Академийн сургалтын албаны зүгээс оюутан бүрийн эцэг, эхтэй нягт холбоотой ажилладагаараа давуу талтай

1_ЖИЛИЙН_АКАДЕМИК_СУРГАЛТ-ндаа элсэлтээ авч эхэллээ.
НЯГТЛАН_БОДОХ_БҮРТГЭЛ
ЗАХИРГАА_ХҮНИЙ_НӨӨЦИЙН_МЕНЕЖЕР-ийн анги
Олгох бичиг баримт:
Хөдөлмөрийн яамны харьяа Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, Судалгаа мэдээллийн үндэсний төвийн 20/1771 тоот эрхийн бичгийг үндэслэн #Мэргэшлийн_Ромбо_Диплом олгоно.
Суралцах хугацаанд автбусаар үнэгүй зорчих хязгааргүй эрхтэй карт болон сурах бичиг олгоно.
Жолооны курст 100% үнэ төлбөргүй сурах эрхийн бичиг.
Бүртгүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримт:
Иргэний үнэмлэх
2 хувь цээж зураг
Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ
Суралцахыг хүссэн өргөдөл.
Элсэгчидэд тавигдах шаардлага:
Дээрх мэргэжлийн аль нэгээр сурах хүсэл сонирхолтой
18 нас хүрсэн
Бүрэн дунд боловсролтой байх
1 жилийн ангид суралцах оюутан бүр жолооны сургалтанд үнэ төлбөргүй сурах боломжтой
Мэдээлэл авах утас : 99980094 99244032 88020094 89767171
Хаяг: Төв Гандангийн арын автобусны буудал БИЗНЕС төв 6 давхар
PAGE: санхүү менежментийн академи
Хичээлийн хөтөлбөр.
Анхан шат
• Нярав гэж хэн бэ? Няравын бүртгэл
• Анхан шатны баримтуудтай танилцах болон шинжлэн боловсруулах
• Няравын тайлангуудыг бэлтгэх
• Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай үндсэн ойлголт болон зарчмууд
• Данс дансны харилцаа, дансыг шинжлэх
• Орлого зардлыг зөв тохируулан бүртгэх тайлант үеийн ашиг алдагдлыг зөв тохируулан бүртгэх
• Худаллдааны байгууллагын бараа материалын бүртгэл түүний өртөг тооцох аргууд
• Ерөнхий дэвтэр, Ерөнхий журнал, Гүйлгээ шалгах баланс боловсруулах
• Санхүүгийн тайлангууд бэлтгэх
• Цалин хөдөлмөрийн бүртгэл: Ээлжийн амралт, ХЧТүр алдсаны тэтгэмж, Төрсний болон амаржсаны тэтгэмж тооцох, ОЗЦ-с суутгалуудыг хийж гарт олгох цалинг тооцох гэх
• ААНОАТ, ХХОАТ, НӨАТ, НДШимтгэлийн тухай хуулийн талаар судлах
• ААНОАТ, ХХОАТ, НӨАТ, НДШ-ийн тайлангуудыг бэлтгэх
Дунд шат
• Үйлдвэрлэлийн байгууллагын бараа материалын бүртгэл, дансны урсгал
• Үйлдвэрлэлийн үе шатын өртөг тооцох систем
• Үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл: Түүний элэгдлийг тооцох аргууд, худалдах солилцах актлах үеийн бүртгэл
• Хувьцааны бүртгэл, түүний төрлүүд
• ААНОАТ тайлан санхүүгийн орлогын тайлан хоорондын зөрүү үүсэх шалтгаан болон зөрүү зохицуулах тайлан бэлтгэх
• Банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагын онцлог тайлан
• Төсөвт байгууллагын бүртгэл, түүний онцлог тайлан
Ахисан шат
• Зардлын бүртгэл
• Удирдлагын бүртгэл
• Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, боловсруулсан тайланд шинжилгээ хийх
• Аудит гэж юу вэ? Санхүүгийн тайланд аудит хийх, түүний төрлүүд
• Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт
• Татварын бүртгэл
• Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт
Нэмэлт хичээл:
Компьютерийн сургалт
Мэргэжлийн болон хэрэглээний англи хэл солонгос хэл
Илтгэх урлаг
Багийн сургалт
Хувь хүний хөгжлийн сургалт
Мэргэжлийн дадлага
Мэтгэлцээн
Хичээлийн гадуурах оюутан хөгжлийн өдөрлөг
Урлаг, спортын наадмууд тус тус зохион байгуулагдана.