ГЛОБАЛ СТРАТЕГИ УДИРДЛАГЫН ИНСТИТУТ

Элсэлтийн зар

2018-9-21
Компанийн захирал та санхүүгийн тайлангаа чөлөөтэй уншиж удирдлагын шийдвэрээ илүү үр дүнтэй гаргах чадварт суралцахыг хүсвэл энэ сургалтаар шаардлагатай мэдлэгийг олж авах боломжтой болох юм.
2018-8-23
Компанийн захирал та манлайллын ур чадварын өнөөгийн түвшингээ тодорхойлж, хувь хүний манлайлах ур чадвараа ахиулахад суралцана. Мөн байгууллага, хамт олон, багийг хэрхэн үр дүнтэй удирдахад суралцахын зэрэгцээ ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг сайжруулахад хэрэглэдэг практик, арга техникүүдийг эзэмшинэ.

Хөтөлбөрүүд

MBA, ME, CMCe, Докторант, Менежментийн Зөвлөх/Удирдлагын коүч, Глобаль Стратеги Удирдлагын  Институт

  • Ц. Оюунжаргал нь Банк санхүү болон бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний салбарт 1995 оноос эхлэн тасралтгүй ажиллаж байгаа бөгөөд Монгол Улсад энэ чиглэлд хэрэгжсэн олон улсын түвшний томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд Үндэсний Зөвлөх, Орлогч захирлаар  ажиллан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан гүйцэтгэж байсан. Сүүлийн жилүүдэд буюу 2014 он хүртэл Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа Бизнесийн Зөвлөх Үйлчилгээ Монгол хөтөлбөрийг удирдан нийтдээ 300 орчим аж ахуйн нэгжүүдэд төрөл бүрийн чиглэлээр бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний богино хугацаат төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсэн.
  • Компанийн засаглал, Стратеги төлөвлөлт, Бизнес төлөвлөлт ба Бизнес модель, Манлайлал, Компанийн оношилгоо, Байгууллагын бүтэц, Бүтцийн өөрчлөлт, Хүний нөөцийн удирдлага, Төслийн удирдлагын чиглэлээр зөвлөгөө өгч мөн чиглэлүүдээр сургалт явуулж байна. 2014 оноос эхлэн бизнесийн богино хугацааны чадавхжуулах сургалтуудыг тасралтгүй явуулж байгаа бөгөөд нийтдээ давхардсан тоогоор 1000 орчим удирдах ажилтнуудыг сургаад байна.
  • Зөвлөх үйлчилгээний зах зээлд 2016 оноос эхлэн  цоо шинээр Leadership Coaching буюу Удирдлагын дасгалжуулалтын үйлчилгээг нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар арваад компанийн захирлууд энэхүү коүчингийн хөтөлбөрт хамрагдан менежментийн болон манлайлах ур чадвараа шинэ түвшинд гаргасаар байна.

Танилцуулга

Глобаль Стратеги Удирдлагын Институт нь менежмент, стратегийн зөвлөх үйлчилгээ болон удирдлагыг чадавхижуулах цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх замаар аж ахуй нэгж, байгууллагуудын урт хугацааны тогтвортой өсөлтийг хангах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжлийн байгууллага юм. Бид байгуулагдсан цагаасаа эхлэн MУ-ын томоохон хувийн секторын байгууллагуудад захиалгат сургалтууд болон менежмент, стратегийн чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд үзүүлж ирсэн.

Манай институт нь Борлуулалт, маркетинг, бизнес төлөвлөлт, стратеги, зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр 10-15 жил ажилласан Зөвлөх багш нартай. Зөвлөх багш нарын хувьд олон улсын байгууллагуудад болон үндэсний хэмжээний томоохон компаниудад ажиллаж байсан туршлагатай бөгөөд сургалтын материал, заах аргын хувьд зах зээл өндөр хөгжсөн орнуудад менежерүүдийг бэлтгэж сургадаг арга технологийн дагуу интерактив байдлаар маш сонирхолтой хэлбэрээр сургалтаа явуулдаг.

Бид сургалт, үйлчилгээгээ мэргэжлийн түвшинд, ёс зүйтэй, сургалтын үр өгөөж чанарыг эрхэмлэн ажиллах бөгөөд сургалтын хөтөлбөр, цагийн хуваарийг харилцагч байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог, ажлын ачаалалд нийцүүлэн уян хатан харилцан үр дүнтэй байдлаар тогтооно.