Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль

Холбоо барих

УТАС
И-МЭЙЛ info@mndu.gov.mn
ВЭБ САЙТ http://mndu.gov.mn/bhis1/

2020-7-05

Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуульд элсэхийг хүсэгчдэд тавих шаардлага.

ҮНДЭСНИЙ БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ИХ СУРГУУЛЬД ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА.

Дэлгэрэнгүй