WORLD KOREA GROUP

Элсэлтийн зар


Танилцуулга

Манай олон улсын байгууллага нь байгуулагдаад 15 дахь жилдээ үйл ажиллагааны дөрвөн үндсэн чиглэлтэйгээр 100 гаруй улсын 120 орчим нэр хүнд бүхий их дээд сургууль, албан байгууллагуудтай хамтын ажиллагаатай ажилласаар байна.