Сондор хилэн төвийн сургалтууд 7 сарын 6-нд эхэлнэ ...

image
6 сарын 30 нд

 


Англи хэлний "Сондор хилэн" төвийн Бүтэн өдрийн ангийг төгсөгчдөд зориулсан "БҮТЭН ӨДРИЙН ГҮНЗГИЙ АНГИ" 7 дугаар сарын 6нд эхэлнэ.

Энэ ангид дундын дээд шат болон гүнзгий шатны түвшинг эзэмшүүлэх бөгөөд орчуулгын хичээлийг Америк, Англи, Монгол гурван улсын хэл, соёл, түүх, ёс заншил, засаглал, боловсрол гм сэдвүүдийг харьцуулан орчуулж мэдээлэл, мэдлэг, чадвар, дадлыг танд олгох болно.

Мөн ТОФЕЛ-н шалтгалтанд бэлтгэх түвшний мэдлэгтэй болох ба сонсгол, яриа, бичгийн чадвар эрс дээшилж урт хүнд сэдвүүдийг уншиж ойлгох чадвартай болно.) Цаг: 09.00-16.30